Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Lid zijn van de OR

18 november 2021

In dit interview vertelt Enrique Kroesen, zelf lid van de OR van KPN Customer Service, over zijn ervaringen, de belangrijkste taken van de OR en wat leden precies kunnen verwachten als zij zich bij een ondernemingsraad aansluiten.

Je bent lid van een OR. Van welk bedrijf is dit en hoelang al?
Ik ben 7 jaar lid van de ondernemingsraad van KPN Customer Service.

Hoeveel uur per week ben je gemiddeld bezig met uw functie als OR-lid?
Ik heb zelf een iets andere rol. Naast het OR-lidmaatschap ben ik ook secretaris van de ondernemingsraad. Ook ben ik COR lid en doe hier ondersteunende werkzaamheden. Al met al ben ik hier zo'n 30 tot 35 uur per week mee bezig. Een regulier lid van de ondernemingsraad is zo'n 8 uur per week kwijt aan OR-zaken.

Wat zijn de rechten van een OR-lid?
Als OR-lid ben je deels vrijgesteld van werk. Hoeveel dit is, is afhankelijk van wat er is afgesproken tussen het bedrijf en de ondernemingsraad. Daarnaast is er ruimte voor (doorbetaalde) scholing. Ook is er zoiets als ontslagbescherming. Wel merk ik dat er vaak een misconceptie is over wat dit inhoudt. Als OR-lid ben je zeker niet onschendbaar voor ontslag. Het is enkel zo dat je niet ontslagen mag worden door het werk wat je in de OR verricht. Dus als er personeelsreductie is, dan kan dit zeker ook gelden voor een OR-lid. Het laatste wat ik hier nog wil benoemen is dat je als OR-lid nooit benadeeld mag worden.

En de plichten?
Een van de belangrijkste zaken is de geheimhoudingplicht. Vaak word je meegenomen in zaken welke (nog) niet uit mogen komen. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld concurrentie. Maar ook zaken die voor veel onrust zorgen onder het personeel. Daarnaast moet je het besluit van de ondernemingsraad uitdragen, ook als dit niet jouw mening is. Een ondernemingsraad is een democratische instelling. Het is niet ondenkbaar dat er bepaalde onderwerpen zijn waarover de ondernemingsraad niet unaniem is. Een andere plicht is dat je toeziet op naleving van afspraken, denk hierbij een correct uitvoeren van afspraken die de ondernemingsraad heeft gemaakt, maar ook de cao afspraken.

De tijd dat je met de OR bezig bent, is dat je eigen tijd of mag dit onder werktijd?
Voor het overgrote deel is dit onder werktijd. Het komt echter ook wel eens voor dat ik bijvoorbeeld stukken doorneem in het weekend. Deze uren schrijf ik verder niet.

Wat vind je het leukste aan het betrokken zijn bij de OR van uw bedrijf?
Het leukste is dat we bij de vormingsfase van een idee of visie al meepraten. Hier kun je dus een wezenlijke invloed uitoefenen over de toekomst van het bedrijf. Wat ik ook een belangrijk punt vind is dat we naar de bestuurder signalen van de vloer kunnen afgeven. Meestal zit een bestuurder/manager niet dichtbij de werkvloer, waardoor hij of zij gevoed wordt door weer andere managers. Dit gaat dus over veel schijven. In de ondernemingsraad hebben we vertegenwoordiging uit alle lagen van het bedrijf en hierdoor kunnen we dus precies de vinger op de zere plek leggen.

Heeft de OR het soms ook wel gezellig of gaat het altijd alleen maar over serieuze zaken?
Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid. Tijdens (fysieke) vergaderingen hebben we altijd een gezamenlijke lunch en tijdens trainingsdagen hebben we ook altijd een sociaal deel erin opgenomen.

Wat brengt OR lidmaatschap, zowel op zakelijk als op privé gebied?
Tja, dat is een goede vraag. Het brengt je veel inzichten in de bedrijfsvoering. Je ziet de spagaat die er is tussen medewerkerbelang en bedrijfsbelang. Ook leer je heel veel van het bedrijf. Hoe het in elkaar zit en hoe je moet prioriteren. Ook leer je hoe je moet delegeren. Je kunt immers niet alles oppakken. Privé heeft me dit een aantal vriendschappen opgeleverd. Je werkt immers jaren samen en leert elkaar goed kennen.

Wat kan men verwachten na aansluiting bij een OR?
Het begin is heel erg wennen. Je zit met een groep mensen die je niet, of nauwelijks kent. Het is ook lastig om te weten wat en wanneer de OR ergens iets van moet vinden. Gelukkig zijn er hele goede instroomtrainingen. Ook het reizen naar kantoren waar je nog nooit geweest bent is onderdeel van de ondernemingsraad. In een van de eerste vergaderingen moet er een dagelijks bestuur worden gekozen en een COR afgevaardigde. Een dagelijks bestuur bestaat in ieder geval uit een secretaris en een voorzitter.

Heb je nog tips voor mensen die graag bij een OR willen?
Mijn eerste tip is om eens in gesprek te gaan met een OR-lid vanuit jouw bedrijf/bedrijfsonderdeel. Wellicht kun je een vergadering bijwonen. Ook interessant is het om eens een jaarverslag van jouw ondernemingsraad te bekijken om zo te weten te komen wat er allemaal is gedaan. Zo krijg je een goed beeld van jouw OR. Mijn laatste advies om wel goed erbij stil te staan dat dit wel een hele commitment is wat je aangaat. Zeker als je nagaat dat er mensen zijn die jou moeten kiezen. Dus jouw achterban. Dus als je weet dat je over een halfjaar met pensioen gaat, dan kun je het beter aan je voorbij laten gaan.

Wilt u zich verkiesbaar stellen als OR-lid, maar heeft u nog verdere vragen? Neem dan contact op met info@qlix.nl.

Cancel