Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Stand van zaken nieuw mobiliteitsbeleid/ leaseauto’s

15 maart 2021
KPN

Qlix informeerde je al eerder over het nieuwe mobiliteitsbeleid dat KPN begin 2021 heeft ingevoerd. Het nieuwe beleid heeft vooral impact op de leaserijders binnen KPN. Van de ongeveer 3000 leaserijders maken op termijn zo’n 800 collega’s geen aanspraak meer op de leaseauto.

KPN heeft de leaserijders eind januari-begin februari 2021 op basis van de situatie in 2019 getoetst aan de nieuwe normen. Daarna hebben zij alle leaserijders individueel geïnformeerd over de uitkomst hiervan.

 

Individuele vragen en gesprekken

Daarop zijn veel individuele vragen door collega’s gesteld. KPN heeft mede ter beantwoording van de vragen een aantal online voorlichtingssessies voor leaserijders georganiseerd. Heel veel leaserijders hebben deze sessies bijgewoond.                                                                                                                                                             

Daarna hebben nog veel leaserijders gebruikt gemaakt van een individueel gesprek met KPN over hun individuele situatie, daarvan heeft een enkele medewerker zich tot de KPN-klachtencommissie gewend.

Inmiddels heeft KPN de meeste individuele vragen beantwoord. Een aantal vragen/opmerkingen van individuele leaserijders heeft geleid tot een ander KPN-besluit over de leaseauto van die medewerker. In de meeste gevallen was dit een situatie waarin een medewerker aan kon tonen dat hij al langer dan tien jaar in een leaseauto rijdt, terwijl KPN had aangenomen dat die termijn korter was. Begin maart 2021 zijn de laatste individuele vragen door KPN beantwoord.

 

Betrokkenheid Qlix

Ook wij als Qlix hebben reacties van leden ontvangen. Wij kunnen zeker vaststellen dat het nieuwe mobiliteitsbeleid voor veel leaserijders een emotioneel beladen onderwerp is. Wij hebben regelmatig overleg met KPN en bespreken dan ook het mobiliteitsbeleid. Qlix heeft inmiddels een aantal vragen gesteld aan KPN over individuele toepassingen. KPN houdt ons naast dit overleg ook op de hoogte van voortgang.

Qlix is verder aan het onderzoeken hoe wij onze leden het beste kunnen ondersteunen. Ook zijn wij in overleg met andere vakbonden om ondersteuning te bespreken. Qlix heeft ook een oproep gedaan aan leden om over dit onderwerp online vragen te stellen. Hier is goed op gereageerd. Ieder krijgt individueel antwoord. Daarnaast heeft Qlix besloten de algemene beleidswijzigingen te laten toetsen door een advocaat die ervaren is op het gebied van leasebeleid.

 

Vragen of meer informatie

Heb jij nog vragen, of wil je ondersteuning of advies? Neem dan contact met ons op! Dat kan via info@qlix.nl of je kunt ons bellen op 070 386 90 46.

Wij houden je op de hoogte van de verdere voortgang en nieuws over het mobiliteitsbeleid!

 

 

 

Cancel