Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leden en niet-leden stemmen in met cao WFC

05 oktober 2020
WFC
Van 30 juli tot en met 31 augustus 2020 konden werknemers werkzaam onder de cao WFC stemmen over het principeakkoord. Alle werknemers die een stem hebben uitgebracht via Qlix hebben vóór gestemd. Deze ledenraadpleging was bijzonder omdat ook niet-leden mochten stemmen bij Qlix.

Meer leden = meer resultaat
“Deze cao is een verbetering. Belangrijkste vernieuwing is een nieuw beloningssysteem. De WFC-werkgever gaat een Junior – Medior – Senior model hanteren. Het minimumsalaris is altijd hoger dan het wettelijk minimumloon (WML) voor Junior +1,5%, voor Medior +3,5% en Senior +5,5%. Op basis van een 5 puntenschaal beloningsysteem wordt de verhoging bepaald. Het beloningsysteem en de beloning criteria worden vooraf door de OR goedgekeurd. De WFC-werkgever heeft aangegeven dat het uitgangspunt van deze migratie is dat er niemand op achteruit gaat.  Belangrijk punt van onderhandeling is voor de volgende cao dat er een functiebouwwerk komt voor alle medewerkers en dat er ook voor alle medewerkers een pensioenopbouw wordt gerealiseerd.
Om meer te bereiken aan de onderhandeltafels is het belangrijk dat wij meer werknemers verenigen. Maar ook in het voorjaar je stem uitbrengen op die partijen die het minimumloon willen verhogen is belangrijk. Dus wil je een bijdrage leveren aan betere arbeidsvoorwaarden? Attendeer dan je collega’s op lidmaatschap van Qlix.” Aldus vakbondsbestuurder Peter Broumels.

Stand van zaken
Ook de leden van de andere vakbonden zijn akkoord. De werkgevers zijn nu bezig de afspraken vast te leggen in nieuwe cao-teksten. Het streven is om de nieuwe cao in oktober 2020 gereed te hebben voor ondertekening door de werkgever en de vakbondsbestuurders, waarna deze WFC-cao definitief is.

Wij danken iedereen voor het stemmen!

 

Cancel