Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Verwijtbaar werkloos, een praktijkvoorbeeld

12 mei 2020
Algemeen

Door: Victor Schöyer, jurist arbeidsrecht
Bij ziekte is een werknemer verplicht mee te werken aan re-integratie. Een werknemer die bij een voetbalwedstrijd een gecompliceerde beenbreuk opliep had niet heel veel zin om zich aan de re-integratie activiteiten te houden en verscheen niet op afspraken met de re-integratiebegeleider, verbeterde dit gedrag niet, was telefonisch onbereikbaar, reageerde niet op voicemail berichten. Een loonsanctie maakte blijkbaar ook weinig indruk. Afspraken werden door de werknemer verzet en vervolgens werd er niet op verschenen.

Weigering WW-uitkering
De arbeidsrelatie tussen partijen is vervolgens verbroken. De werknemer vroeg hierop een WW-uitkering aan. Deze is hem geweigerd.
De reden voor de weigering is dat er sprake is van verwijtbare werkloosheid. In dit kader was er sprake van een militair ambtenaar waar net iets andere regels voor golden dan voor een gewone werknemer.
Voor de gewone werknemer geldt dat de werkgever bevoegd is om het loon geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de tijd dat de werknemer zich niet houdt aan de door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen.
Mocht de werknemer echter weigerachtig blijven, dan bestaat natuurlijk de kans dat de verhoudingen met de werkgever dusdanig verstoord raken dat de kantonrechter verzocht wordt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 
Hierbij kan het heel wel zijn dat het UWV van mening zal zijn dat er hier ook verwijtbaarheid aan de orde is, waardoor ook hier een uitkering geweigerd kan worden.

Voorbeelden van verwijtbaar werkloos zijn
* Een werknemer heeft zich ernstig misdragen (bijvoorbeeld diefstal, bedreiging of mishandeling)
* Een werknemer neemt zelf ontslag
* Een werknemer weigert een passende baan

Ben je lid van Qlix en heb je vragen over ontslag of het voorkomen daarvan? Neem dan contact met ons op! We voorzien je graag van juridisch advies en eventuele juridische bijstand.

Cancel