Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leden stemmen massaal vóór verlenging cao en sociaal plan KPN.

06 augustus 2018
AlgemeenKPN

Twee weken geleden bereikten Qlix en de andere vakbonden overeenstemming met KPN over de verlenging van de cao en het sociaal plan KPN tot 1 januari 2019.

Daarbij worden de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 verhoogd met 1%. De structurele loonstijging per 1 januari 2018 komt daarmee met terugwerkende kracht op 2,5%.

De afgelopen weken hebben de leden van Qlix en Jong KPN hun stem mogen uitbrengen over dit resultaat. De stemming is inmiddels gesloten. De uitkomst van de stemming is als volgt:

85% voor
12% tegen
3% blanco

Dat betekent dat wij de verlenging van de cao en het sociaal plan zullen ondertekenen.

Na de vakantieperiode, in september komen wij op dit onderwerp bij jullie terug en zal onze inzetbrief voor de onderhandelingen over cao en sociaal plan 2019 worden gepresenteerd.

Met vriendelijke groet en een fijne vakantie allemaal!

Ron Harmsen
Bestuurder Qlix

Cancel